DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE USLUGE ZA PACIJENTE SA OSTEOPOROZOM U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „ Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ“

23.08.2012..
Osteoporoza je hronična bolest kostiju koja dovodi do smanjenja koštane čvrstine i povećanog rizika za prelom. Predstavlja značajan medicinski, ekonomski i...

STATUS VITAMINA D KOD POSTMENOPAUZALNIH ŽENA SA OSTEOPOROZOM I POVEZANOST SA RIZIKOM ZA PAD

20.07.2012..
Uvod Vitamin D ima važnu ulogu u metabolizmu kalcijuma i fosfora, koštanoj homeostazi te mišićnoj snazi i ravnoteži. Status vitamina D...

Zastupljenost osteoporoze i najčešći faktori rizika za osteoporotične frakture kod postmenopauzalnih žena u regiji Banja Luka

08.04.2011..
Uvod Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju od koje boluje 10 % svjetske populacije. Pored mjerenja mineralne koštane gustine (Bone Mineral Density...